Контакт
Улица:   Жике Пинтера 44,
               34323 Страгари                                


Telefon:  034/6522-101 

Fax:        034/6522-101
                  Директор школе:

                                         
Светлана Б. Живановић           


                     [email protected]                 Административна служба и рачуноводство: 
 

                 Мирјана Тодоровић - шеф рачуноводства
                 
                 Дејан Васојевић - правник школе

                  

                [email protected]                   Стручни сарадник:

                            Јелена Вуковић - педагог школе        


                      [email protected]                           Наставничка канцеларија:


                             [email protected]