Завршни испит

Датум: 01. Jun 2022 11:11 Категорија: Новости

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА КРАЈУ ОСНОВНОГ  ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ И ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И  УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ датум/време
Пробни завршни испит - математика и пробни завршни испит по програму ФООО  петак  25.03.2022. године, 13-15ч
Пробни завршни испит - српски/матерњи језик и комбиновани тест  субота 26.03.2022. године,  
9-11ч српски/матерњи језик;  
11.30-13.30ч комбиновани тест
Анализа пробног завршног испита  понедељак 
петак
28.03-01.04.2022. године
Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу  www.mojasrednjaskola.gov.rs (МСШ), за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге  законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и  добили су осмоцифрену шифру, и за неуаторизоване кориснике, родитеље, односно друге  законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства понедељак 
четвртак
од 04.04.2022. године у 8ч до 07.04.2022.  године у 24ч
Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним школама и  непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита    четвртак-петак 07. и 08.04.2022. године, 09 -16ч
Пријемни испити у уметничким школама ликовне области  петак-субота недеља 13, 14. и 15.05. 2022. године, у два  термина: од 9-12ч и 14-17ч 
 


Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију  (биологија/хемија)  субота 14.05.2022. године,  
10-12ч биологија;  
14-16ч хемија
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за филолошке науке  субота-недеља 14.05. 2022. године - српски/матерњи  језик, 10-12ч;  
15.05.2022. године - страни језик, 10-12ч 
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за сценске и аудио-визуелне  уметности  субота  14.05.2022. године, 14-16ч 
Пријемни испити у музичким школама  петак-субота недеља 20, 21. и 22.05.2022. године, од 10ч
Пријемни испити у балетским школама  петак-субота недеља 20, 21. и 22.05.2022. године, од 10ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за за рачунарство и информатику  (математика) и пријемни испит за ученике са посебним способностима физику  (математика)  субота  21.05.2022. године,  
10-12ч математика
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за географију и историју  субота 21.05.2022. године,  
10-12ч географија;  
14-16ч историја
Пријемни испит за ученике са посебним способностима физику (физика)  субота  21.05.2022. године,  
14-16ч физика
Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном  језику субота и  
недеља
21.05.2022. године,  
писмени тест 13-15ч;  
22.05.2022. године,  
усмени испит oд 10ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за математику  недеља  22.05.2022. године, 10-12 ч
Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији  субота и  
понедељак
21. и 23.05.2022. године, 8-16ч
 


Прелиминарни резултати пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које  спроводе пријемни испит)    16-24.05.2022. године
Подношење и решавање приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита  (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит)    16-24.05.2022. године
Коначни резултати пријемних испита    17-25.05.2022. године
Провера језичких компетенција за двојезичну наставу у основном образовању  субота и  
недеља
18. и 19.06. 2022. године од 10ч
Провера склоности за упис ученика у 7. разред за програм основног образовања ученика  обдарених за математику  субота  25.06.2022. године од 10ч
Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама  субота 25.06.2022. године  
10-11.30 ч српски језик  
12-13.30 ч енглески језик
Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама  недеља 26.06.2022. године  
10-11.30 ч математика
Завршни испит - тест из српског/матерњег језика  понедељак  27.06.2022. године, 09-11ч
Завршни испит - тест из математике и тест за полазнике по програму ФООО  уторак  28.06.2022. године, 09-11ч
Завршни испит - комбиновани тест  среда  29.06.2022. године, 09-11ч
Супервизија спровођења завршног испита  понедељак 
петак
27.06.-01.07.2022. године
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе и порталу МСШ  петак  01.07.2022. године, до 9ч
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским  путем и непосредно у основној школи)  петак  01.07.2022. године, 9-16ч
Достављање одговора првостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне  резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)  петак и субота  01.07.2022. године, после 16ч и  02.07.2022. године, до 9ч
 


Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита електронским  путем и непосредно у основној школи - за другостепену комисију  субота  02.07.2022. године, 09-16ч
Достављање одговора другостепене комисије на приговоре ученика на прелимининарне  резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)  субота  02.07.2022. године, после 18ч
Објављивање коначних резултата завршног испита  уторак  05.07.2022. године, до 08ч 
Упис у музичке и балетске школе  уторак  05.07.2022. године, 08-16ч
Попуњавање листе жеља електронским путем    од 05.07.2022. године у 08ч до  
06.07.2022. године у 24ч
Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података (непосредно у  основној школи) среда и  
четвртак 
06. и 07.07.2022. године, 08-15ч
Провера тачности листе жеља од стране ученика у основним школама (електронским  путем и непосредно у школи)  субота  09.07.2022. године, од 08ч
Пријем приговора ученика на изражене жеље и уношење исправки (непосредно у школи)  субота  09.07.2022. године, 08-15ч
Објављивање коначне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном сајту  понедељак  11.07.2022. године, до 08ч
Објављивање коначних резултата расподеле по школама и образовним профилима у  основним и средњим школама среда  13.07.2022. године, до 08ч
Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу  среда  13.07.2022. године
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем (после првог и  после другог уписног круга)  четвртак-среда од 14.07.2022. године у 8ч до 20.07.2022.  године у 24ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у  школи, осим за упис у музичке и балетске школе четвртак и  
петак
14. и 15.07.2022. године, 8-15ч
 


Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг (електронским путем/непосредно  у школи)  четвртак  14.07.2022. године, 08-15ч
Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу  петак  15.07.2022. године, до 24ч
Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга  субота  16.07.2022. године, до 08ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у  школи, осим за упис у музичке и балетске школе  субота  16.07.2022. године, 08-15ч
Завршни испит - тест из српског/матерњег језика (августовски рок)  среда  17.08.2022. године, 09-11ч
Завршни испит - тест из математике  четвртак  18.08.2022. године, 09-11ч
Завршни испит - комбиновани тест  петак  19.08.2022. године, 09-11ч
Супервизија спровођења завршног испита  среда-недеља  17-21.08.2022. године
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе  понедељак  22.08.2022. године, до 08ч
Пријем и решавање приговора ученика на резултате завршног испита и предаја молби за  упис (у окружним уписним комисијама)  понедељак  22.08.2022. године, 12-16ч
Објављивање коначних резултата завршног испита  понедељак  22.08.2022. године, до 20ч
Преузимање одлука о упису после обављеног завршног испита (у окружним комисијама)    уторак и среда 23. и 24.08.2022. године, 08-16ч
Унос одлука о упису  четвртак и  
петак
25. и 26.08.2022. године
Упис ученика у средње школе - трећи уписни круг, непосредно у школи, осим за упис у  музичке и балетске школе  петак и субота  26. и 27.08.2022. године
Пријављивање и распоређивање, у школским управама, ванредних ученика старијих од 17  година за упис у средњу школу уторак - петак  23-26.08.2022. године, 08-15ч