Ђачки парламент

СМЕРНИЦЕ ЗА РАД УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

 

УЧЕНИЦИ:

1. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ГАРАНТОВАНИХ ДОКУМЕНАТА
2. ПРИХВАТАЊЕ ПРАВА И ОДГОВОРНОСТИ
3. ИСКУСТВО ТИМСКОГ РАДА
4. УТИЦАЈ НА ОДЛУКЕ БИТНЕ ЗА УЧЕНИКЕ
5. ВЕЋЕ ЗАДОВОЉСТВО РАДОМ И ЖИВОТОМ У ШКОЛИ

НАСТАВНИЦИ

1. Боља сарадња и комуникација са ученицима
2. Упознавање са потребама и жељама ученика
3. Задовољство однесеним одлукама, без присиле
4. Смањивање одговорности и подела обавеза
5. Веће задовољство радом и животом у школи

РОДИТЕЉИ:

1. Мањи борј конфликтних ситуација које настају услед незадовољства школским животом
2. Примена научених вештина о породичном животом кроз обострано учење и контакт
3. Боља сарадња и задовољство школским процесом

 

ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА:

1. Могућност двосмерне комуникације ради реализације заједничких циљева
2. Боља расподела намесних средстава
3. Квалитет рада у школи се побољшава чиме се побољшава квалитет живота у локалној заједници

ВЕШТИНЕ И ЗНАЊА ДОБРОГ ПАРЛАМЕНТА:

1. Способност тимског рада
2. Особине и способност неког да буде вођа
3. Спремност на активну партиципацију
4. Коришћење аргумената и дебатовање
5. Могућност преговарања
6. Могућност посредовања
7. Прихватање туђих ставова
8. Поштовање различитости
9. Спремност да се саслуша
10. Демократска култура