Кодекс понашања


 

КОДЕКС ПОНАШАЊА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
                                 
Кодекс значи правило. Правила служе људима да живе једноставније. Ако их поштујемо, живот у школи биће нам лакши и пријатнији!
 
ОНИ КОЈИ ЗНАЈУ-НЕК СЕ ПОДСЕТЕ, ОНИ КОЈИ НЕ ЗНАЈУ-НЕКА НАУЧЕ!
 
1. ЧИЊЕНИЦЕ И СУГЕСТИЈЕ
 
·                    Ако се упишете у школу, ред је и да је завршите. Због тога треба редовно долазити у школу. Ако редовно долазите, највећа корист је ВАША.                    
·                    Чувајте своју ђачку књижицу, она је сведок једног важног дела вашег живота. Потребна вам је да би сте наставили даље.
·                    Школска имовина користи свима - не исказујте своје незадовољство на њој. Ако направите штету, ваши родитељи ће морати да је плате. Од такве штете нема користи.
·                    Будите пажљивији према слабијим од себе. Постоје ситуације и активности у којима сте ви слабија страна.
·                    Ако одлучите да у школу донесете скупоцене предмете, нека то буде на вашу одговорност. Ако се оштете или изгубе не кривите друге.
·                    Не доносите у школу предмете који могу друге да повреде. Такве предмете оставите код куће.
·                    Боравак у уредном и чистом окружењу свакоме прија. Учионица и двориште биће онакви какве их ви створите. Зато не бацајте смеће око себе, НЕ ОСТАВЉАЈТЕ ТАКВЕ ТРАГОВЕ ЗА СОБОМ! НАЋИ ЋЕМО ВАС И БЕЗ ЊИХ!
·                    Претпоставља се да је намена WC просторија свима позната. Немојте ширити број послова који се тамо могу обавити, али није ни нарочито угодно да се у њему задржавате. Будите у  WC-у САМИ-пристојније је.
 
 
2. ДОЗВОЉЕНО... РЕЋИ, УРАДИТИ...
 
·                    Као и у свему осталом и за време часа најважније је да поштујете СЕБЕ. Захтевајте да сви ћуте, то је минимум уважавања које дугујете себи и другима.
                   
·                    Пристојније је да у великим количинама употребљавате речи: МОЛИМ, ХВАЛА, ИЗВОЛИ, ИЗВИНИ.
·                    Поштовање одраслих, чак и када нису по вашем укусу, може се изразити на безброј начина: уступање места, јасно изговореним поздравом, пропуштањем при пролажењу кроз врата... Подразумева се да се то научи у најранијем детињству, у породици. Школа је право место да се научено и покаже.
·                    Искажите своје мишљење или незадовољство јасно БИРАНИМ, УЉУДНИМ речима. Тако ћете једноставно решити неспоразуме и са наставником и друговима.
·                    Неспоразуме не решавајте насиљем! ВОЛИТЕ ТО ШТО СМО РАЗЛИЧИТИ. Било би досадно да смо сви паметни и подједнако лепи.
 
3. КАКО СЕ ОБЛАЧИТИ...
 
Одећа коју носите представља слику ваше личности, ваш укус и стил. Вашим начином одевања шаљете другима поруку о себи. Одлазак у школу је за вас посао, па се у складу са тим треба и одевати. Одећа за школу треба да је у складу са правилима пристојног школског одевања:
 
·                    Код ученица су забрањена гола леђа, стомак, рамена.
·                    Одећа не сме бити провидна.
·                    Ученици треба да носе панталоне пристојне дужине (никако шортс)
·                    Ученици су обавезни да имају чисте и уредне фризуре.
·                    Шминкање је забрањено!
 
4. ПРЕ, НА ЧАСУ И ПОСЛЕ ЧАСА
 
·                    У школу дођите 10 мин. пре почетка часа.                                                                                                               
                       
 
·                    Доношење комплетног прибора за рад је предуслов да се на часу осећате сигурно и опуштено.
·                    Шапутање другу на часу је привидно знак доброг другарства. У стварности то је потцењивање његових способности да научи.
·                    На часу искључите мобилни телефон. Он је ваша приватна ствар, а своју приватност треба задржати за себе. ТВОЈЕ не може бити важније од НАШЕГ, те због      
                     тога, за употребу мобилног телефона сносићеш последице у кладу са правилима школе.
·                    Одмори су време када можеш утолити глад и жеђ. Конзумирање јела, пића и жвакаћих гума на часу није пристојно, али није ни дозвољено.
·                    Изостајање из школе на време правдај.
·                    Бежање са часова и планирано изостајање са наставе само привидно решава проблем. Он у ствари постаје већи. На време завршавајте своје wholesale promotional items обавезе, ако то  
                      нисте урадили будите довољно храбри и суочите се са проблемом.
 
              
             Придржавајући се ових правила закључујемо да је
ВЕОМА ЛЕПО И ПРИЈАТНО ДА О СЕБИ МИСЛИМО КАО ИСТИНСКИ ЦИВИЛИЗОВАНИМ ЉУДИМА.
 

 
 
КОДЕКС ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА

 • Редовно се информишите  о учењу и понашању Вашег детета
 • Прииликом уласка у школу пријавите се дежурном   ученику
 • Сарађујте са одељенским старешином – он је други родитељ Вашем детету. Почетак сарадње нека буде у септембру, мај месец  није тренутак за било какаве почетке
 • Поштујте правила школског живота
 • Редовно присуствујте на родитељском састанцима  и у складу са својим  могућностима пружите помоћ школи
 • Не уводите дете на службени улаз школе, већ дете доведите до улаза који је предвиђен за ученике
 • У школу улазите пристојно одевени примерено школским условима
 • Родитељи који доводе децу у школу или их чекају после наставе, дужни су да то чине на улазу  у школу
 • Школа је  место за сарадњу и договор. Нема места неприкладном понашању и изазивању сукоба, са ученицима, другим родитељима и радницима школе.
 • У складу са прописима забране пушења родитељи су дужни да се придржавају у школској згради и у школском дворишту
 • Поштујте наставника и понашајте се у складу са тим, не заборавите да деца следе ваш пример
 
 
               
              Придржавајући се ових правила закључујемо да је
ВЕОМА ЛЕПО И ПРИЈАТНО ДА О СЕБИ МИСЛИМО КАО ИСТИНСКИ ЦИВИЛИЗОВАНИМ ЉУДИМА.
 
 
КОДЕКС ПОНАШАЊА НАСТАВНИКА
 
-    Наставници не смеју да касне на часове.
-    Наставници морају редовно да дежурају на ходницима како би се безбедност ученика подигла на виши ниво.
-    Наставници треба у школу да долазе уредни и чисти. Одевање треба да буде прикладно. Шминка не сме да буде нападна. Својим изгледом и понашањем  
      наставник треба васпитно да  делује на ученике

-    Наставницима је забрањена употреба мобилних телефона на часу.
-    Наставници морају да буду способни да одрже ред на часу, како би ученици могли да чују предавања и објашњења.
-     Наставници не смеју да избацују ученике са часа, уколико ученик омета наставу треба га послати у педагошко-психолошку службу или код директора школе.
-    Наставници треба предавања да прилагоде ученицима и да им објасне све што је нејасно.
-    Наставници треба да поштују личност ученика, не смеју да их вређају, дају негативне менталне квалификације, исмевају пред одељењем, дискриминишу по било
     ком основу, нити да испољавају реваншизам. Сви ученици треба да буду равноправни, наставници не смеју да фаворизују поједине ученике.

-   Сваки напредак и успех који ученик постигне вредан је похвале, наставник не може да омаловажи успех ученика ако не задовољава критеријуме које је наставник        поставио.
-    У раду са ученицима наставник мора да испољи толеранцију, да им пружи сваку потребну помоћ и  да охрабри ученике.
 
              
             Придржавајући се ових правила закључујемо да је
ВЕОМА ЛЕПО И ПРИЈАТНО ДА О СЕБИ МИСЛИМО КАО ИСТИНСКИ ЦИВИЛИЗОВАНИМ ЉУДИМА.