Распоред школског звона

Редни број часа

Почетак часа

(h)

Крај часа

(h)

1.

08:00

08:45

2.

08:50

09:35

3.

09:50

10:35

4.

10:50

11:35

5.

11:40

12:25

6.

12:30

13:15

7.

13:20

14:05

Настава се реализује у преподневној смени.