Запослени

 


СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ - школска 2021/2022. година

          
Светлана Б. Живановић Директор
Мирјана Тодоровић Шеф рачуноводства
Дејан Васојевић Секретар
Jeлена Вуковић Стручни сарадник – педагог
Љиљана Мирић Стручни сарадник - библиотекар
                                                                                                         Разредна настава
Душица Николић Професор разредне наставе – Матична школа
Марина Ђурић Наставник разредне наставе – Матична школа
Данијела Радисављевић Професор разредне наставе – Горњи Страгари
Наталија Вулић
Милена Величковић
Наставник разредне наставе – Угљаревац
Јелена Ђокић Професор разредне наставе – Рамаћа
Марија Милошевић Наставник разредне наставе - Маслошево
Данијела Павловић Професор разредне наставе – Влакча
Драгослава Живуловић Наставник  разредне наставе – Влакча
                                                                                                              Предметна настава
Биљана Лакић Српски језик, Грађанско васпитање
Марина Весић Енглески језик
Јасмина Петровић Енглески језик
Нада Јекнић Руски језик
Милош Тимотијевић Ликовна култура
Марија Микићевић Музичка култура
Милена Абрамовић Кочовић
Алекса Игњатовић
Географија
Историја
Катарина Симоновић Математика
Катарина Стојановић
Аница Смоловић
Физика,
Информатика и рачунарство
Милица Милосављевић Биологија, грађанско васпитање
Снежана Матић Хемија
Драгана Цветковић Техника и технологија
Братислав Вукановић Физичко васпитање, Физичко и здравствено васпитање
Петар Грујић Вероучитељ – Влакча
Младен Новаковић Вероучитељ – Угљаревац, Рамаћа
Зорица Марковић Вероучитељ – Матична школа, Горњи Страгари, Маслошево
                                                                                                              Помоћно особље
Ђорђе Петковић Ложач
Милан Ђошић Домар
Мирјана Ранковић Помоћни радник - Матична школа
Виолета Стевановић Помоћни радник – Матична школа
Иван Недељковић Помоћни радник – Матична школа
Данијела Калановић Сервирка
Радмила Недељковић Помоћни радник – Горњи Страгари
Јелена Лазовић Помоћни радник – Угљаревац
Андреја Вучићевић Помоћни радник –Рамаћа
Зоран Јанковић Помоћни радник – Маслошево
Сања Павловић Помоћни радник – Влакча