О нама

 Прва основна школа у Страгарима почела је са радом 1871. године. Школа се сели по приватним кућама да би школске 1880/81.године отпочела рад у првој школској згради подигнутој на имању учитеља Гаврила Лазаревића. У недостатку услова школа се и даље сели по приватним кућама. Изградња данашње школе отпочела је 1947. а завршена 1952.године. Основана је  као четвороразредна, а 1946. године прераста у државну прогимназију - нижу гимназију.
 
1954. године решењем Народног одбора среза опленачког број 7615/54. од 11.08.1954. године, нижа гимназија је претворена у осмогодишњу школу.
 
1957. године решењем НОО-е Страгари број 3680 од 14.06.1957. године, Основној школи се припајају школе у селу МАСЛОШЕВУ, ВЛАКЧИ, ГОРЊИМ. СТРАГАРИМА, КОТРАЖИ и ЉУБИЧЕВЦУ.
 
 
Решењем НОО-е Страгари број 02-5513/1-62 од 23.11.1962. године досадашња осмогодишња школа Страгари уписује се у регистар установа и мења назив у Основну школу “Јулијана Ћатић” Страгари.
 
1963. године, због смањеног броја ученика укида се одељење ове школе у селу Котража.
 
1975. године Основној школи “Јулијана Ћатић” Страгари припаја се самостална основна школа у селу Рамаћи са издвојеним одељењима у селу Угљаревцу.
 

1983. године, због  смањеног броја ученика укида се одељење ове школе у селу Љубичевцу.
 
Основна делатност школе је основно образовање и васпитање деце од 7 до 15 година старости.
 
Седиште матичне школе је у Страгарима и она је данас организована као осморазредна школа. Подручна одељења су у селима МАСЛОШЕВУ, ГОРЊИМ СТРАГАРИМА, РАМАЋИ, УГЉАРЕВЦУ и ВЛАКЧИ и она су организована као издвојена, четвороразредна одељења школе.
 
 
При матичној школи у Страгарима налази се једно припремно одељење установе "Нада Наумовић" које обухвата предшколску децу.
 

 
У централној школи у Страгарима има 8 одељења.

Настава се изводи на српском језику, а школа ради у једној смени.
 
 
 
 
 
 
ШКОЛСКИ ПРОСТОР
 
Матична школа у Страгарима је изграђена на катастарској парцели бр. 1865, 1866. 1450/1 и 1450/2 КО Страгари, површине од 0.62.40 x.
 
 
 
Од укупне површине матичне школе од 3118,00 м², десет учионица заузима 470,00 м², једна библиотека 17,00 м², једна радионица 56,00 м²,
 фискултурна сала 1535,00 м
² и школска кухиња 90,00 м².Изградња школе је завршена 1952. године.
Са великим задовољством и још већим поносом говоримо о нашој школи, о нашем колективу и о нашој деци !!!