ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Датум: 17. Januar 2015 21:13 Категорија: Јавне набавке


Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности - добра "Набавка угља за огрев за 2015. годину" (ЈНМВ-1.1.1./2015) и

Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности - добра "Набавка дрва за огрев за 2015. годину" (ЈНМВ-1.1.2./2015

-можете преузети овде.