ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕЛАСКУ НА НАСТАВУ НА ДАЉИНУ

Датум: 13. Mart 2021 11:27 Категорија: Новости

Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију у Републици Србији, у складу са препорукама Кризног штаба од 12.03.2021. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је одлуку да се, у седмици од 15. до 19. марта 2021. године, за све разреде другог циклyca V - VIII) основне школе, настава организује пyтeм наставе на даљину.
За ученике првог циклуса, од I до IV разреда, настава се организује свакодневно у школи кроз непосредан образовно-васпитни рад, као и до сада (исти распоред група и исти распоред часова; дакле, све као и до сада!).

Сходно добијеним инструкцијама, настава на даљину реализоваће се на следећи начин:

 • образовно-васпитни рад путем наставе на даљину ће се одвијати према важећем распореду часова и то за свако одељење без поделе на групе,

 • настава ће се одвијати у реалном времену (од 8 часова) по истом рапореду звоњења као и приликом одвијања наставе у школи,

 • као и до сада, обезбеђено је емитовање часова наставе путем Јавног медијског сервиса PTC и платформе PTC Планета,

 • часови редовне наставе трају 30 минута

 • за ученике који искажу потребу, наставник ћe организовати и час допунске, додатне и припремне наставе,

 • ученици су у обавези да у терминима часова присуствују настави на даљину и о томе договореним видом комуникације обавештавају предметне наставнике,

 • уколико ученици нису у могућности да прате наставу, родитељи су у обавези да о томе обавесте одељењског старешину, односно оправдају одсуство ученика; ученици који  нису били присутни на часу путем  наставе  на  даљину биће евидентирани и родитељ је у обавези да оправда, уз навођење разлога, одсуство ученика са часова,

 • директор и стручни сарадник прате наставу

 • током релизације наставе на даљину наставници ће континуирано пратити и оцењивати ученичка постигнућа путем формативног и сумативног оцењивања, у складу са прописима којима се ypеђyje оцењивање ученика у основном образовању и васпитању,

 • у наредној недељи нeћe бити физичких долазака ученика и наставника у школу ради оцењивања,

 • приликом оцењивања треба инсистирати на битним садржајима и активностима, односно на онима који су кључни зa остваривање исхода,

 • писмени задаци, чија је реализација планирана у наредном периоду, могу се реализовати путем наставе на даљину,уколико наставник процени да је то могуће,

 • начин реализације наставе ћe се надаље прилагођавати у складу са препорукама надлежних органа и институција, а које су условљене епидемиолошком ситуацијом.