Дан борбе против вршњачког насиља

Датум: 27. Februar 2021 08:43 Категорија: Новости

У среду, 24.02.2021.године, у ОШ „ Јулијана Ћатић“  обележен  је Међународни дан борбе против вршњачког насиља, под називом„Дан розих мајица“.
УПравилнику о протоколу  поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање  ( „ Службени гласник РС “ бр 46)насиље се дефинише“као сваки облик једанпут учињеног или понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства детета и ученика или запосленог.”

Будући да је насиље озбиљан проблем, морамо га решавати заједно.О насиљу се не сме ћутати, јер оно неће престати само од себе. Овај проблем је најбоље решавати  у склопу блиске сарадње породице и школе .
На састанку одржаном 22.02.2021.године, координатор и члановиУченичког парламента, као и координатор и чланови Tима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања,су се договорили о активостима које ће бити спроведене.
Од првог до четвртог разреда, сваки учитељ је са својим одељењем, уз разноврсне активности обележио овај важан датум. Фотографије су у прилогу извештаја.
Ученици од петог до осмог разреда су, са својим одељењским старешинама, уз присуство директора, педагога, и чланова Tима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, обележили овај дан активностима у сали за физичко васпитање. Поштовале су се све прописане епидемиолошке мере.
Директор школе, Светлана Живановић  је поздравила све присутне.
Педагог Јелена Маринковић је одржала предавање уз коришћење Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, приручникаКреативног центра Конфликти и шта са њима, као и Unicef-овог приручника Дигитално насиље, превенција и реаговање.Акценат је стављен на дигитално насиље, будући да је оно у све већем порасту са развојем информационих технологија.Оно некад може бити веома опасно, јер је много људи спремно да на друштвеним мрежама каже оно што не би у стварном животу, пошто се у виртуелном свету сматра анонимним и заштићеним.За разлику од насиља које се дешава у реалном свету, које престаје када се удаљимо од насилне особе, ово насиље нажалост не престаје чак ни када искључимо интернет и мобилни телефон.
 
Након предавања, ученици су попуњавали кратак упитник.
Ученици су донели цртеже на тему борбе против вршњачког насиља, и израђена су два паноа која ће бити истакнута у просторијама школе.
Након тога, ученицима се обратила Марина Весић, координатор Ученичког парламента. Она је ученицима изложила потенцијалнуу конфликтну ситуацију – актери су два ученика међу којима постоји ривалство. Ученици су одглумили ситуацију, а затим су са својим друговима коментарисали  како би конфликт могао да се реши на позитиван начин.Форум театар нам је послужио као одлична подлога за решавање проблема и оснаживање појединаца који се нађу у сличној ситуацији.
 
Сви смо се сложили да насиље никад није решење, и да се заједничким снагама морамо борити против њега.

ЗАУСТАВИМО НАСИЉЕ ЗАЈЕДНО!