Запослени
СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ

          
Светлана Б. Живановић Директор
Мирјана Тодоровић Шеф рачуноводства
Дејан Васојевић Секретар
Jeлена Изгаревић Стручни сарадник – педагог
Љиљана Мирић Стручни сарадник - библиотекар
                                                                                                         Разредна настава
Душица Николић Професор разредне наставе – Матична школа
Марина Ђурић Наставник разредне наставе – Матична школа
Данијела Радисављевић Професор разредне наставе – Горњи Страгари
Наталија Вулић Наставник разредне наставе – Угљаревац
Јелена Ђокић Професор разредне наставе – Рамаћа
Марија Милошевић Наставник разредне наставе - Маслошево
Данијела Павловић Професор разредне наставе – Влакча
Драгослава Живуловић Наставник  разредне наставе – Влакча
                                                                                                              Предметна настава
Биљана Лакић Српски језик
Марина Весић Енглески језик
Јасмина Петровић Енглески језик
Нада Јекнић Руски језик
Ђорђе Алемпијевић Ликовна култура
Марија Микићевић Музичка култура
Бисерка Минић Историја и географија, Грађанско васпитање
Катарина Симоновић Математика
Горан Зубер Физика, Тхничко и информатичко образовање,
Информатика и рачунарство, Техника и технологија
Милица Милосављевић Биологија
Снежана Матић Хемија
Зоран Јарић Физичко васпитање, Физичко и здравствено васпитање
Златко Вујановић Вероучитељ – Влакча
Младен Новаковић Вероучитељ – Угљаревац, Рамаћа
Зорица Марковић Вероучитељ – Матична школа, Горњи Страгари, Маслошево
                                                                                                              Помоћно особље
Ђорђе Петковић Ложач
Милан Ђошић Домар
Мирјана Ранковић Сервирка, Помоћни радник
Виолета Стевановић Помоћни радник – Матична школа
Иван Недељковић Помоћни радник – Матична школа
Драгана Јовичић Помоћни радник – Матична школа
Радмила Недељковић Помоћни радник – Горњи Страгари
Јелена Лазовић Помоћни радник – Угљаревац
Андреја Вучићевић Помоћни радник –Рамаћа
Зоран Јанковић Помоћни радник – Маслошево
Сања Павловић Помоћни радник – Влакча