Распоред часова

Распоред часова за школску 2014/15.годину

2014/15


 


Преузми

2021/2022

 РАСПОРЕД ЧАСОВА ОШ ''ЈУЛИЈАНА ЋАТИЋ'' ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
Презиме и име наставника Предмет ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
ЛАКИЋ БИЉАНА Српски језик 5 6   8 7 7 7   5   8 7       8 5 6   7           5 6     5   8 7 6    
г о
РАДУЛОВИЋ ЉУБИША Математика                     7   7                     7           7            
СИМОНОВИЋ  КАТАРИНА  Математика                   8 5 5 6                   6 8 6   5     8 6 5 8     6
о
ВЕСИЋ
МАРИНА
Енглески језик 6   5 7                   5     7   8 5     8 6                        
о
ЈЕКНИЋ
НАДА
Руски језик 7 5 8 6                       5   7 6 8                                
МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛИЦА Биологија           8   6   5   6 8 7 5                             6 5 7   8    
о ч ч
Грађанско васпитање             5                                                       6 8
ИГЊАТОВИЋ АЛЕКСА Историја         8 6                                                 8 6 5 7 7  
КОЧОВИЋ АБРАМОВИЋ МИЛЕНА Географија   8 7   6                                   5   8   7 6                
МИКИЋЕВИЋ МАРИЈА Музичка култура                                             7 5 5 6 8 8 7              
х х
ТИМОТИЈЕВИЋ МИЛОШ Ликовна култура 8 7 6 5   5                                                            
СМОЛОВИЋ АНИЦА Физика                 7   6 8       7 8     6                                
Информатика и рачунарство                           6       5 7   8                              
ЦВЕТКОВИЋ ДРАГАНА Техника и технологија                 6 6     5 8 8                   7 7   5                
ВУКАНОВИЋ БРАТИСЛАВ Физичко и здравствено васпитање         5   8                 6 6 8 5   7                   7   6 5 8 7
МАТИЋ СНЕЖАНА Хемија                 8 7                               8   7                
МАРКОВИЋ ЗОРИЦА Верска настава           7 5                                                       6 8
 


Преузми

Одељењска старешинства 2017/2018.Преузми

Распоред часоваПреузми